Telek értékesítés: Tóth Szilárd 62/281-022/169-es mellék, CSOK támogatás: Gárdián Renáta 0662/281-022/144-es mellék

Gyakran ismételt kérdések

/Gyakran ismételt kérdések
­

Támogatásra jogosultak azok a személyek akik a hitelintézet által kiadott igazolásukkal (hitelígérvény)  igazolják, hogy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról rendelkezései és feltételrendszere alapján a családok otthonteremtési kedvezményének 10 millió forintos összegű támogatására jogosultak és akik Mórahalom város közigazgatási területén új lakást építenek vagy új lakást vásárolnak. illetve olyan használt lakás vásárolnak, melyet tulajdonosa a mórahalmi idősek garzonházába költözése okán értékesít.

Az önkormányzat a Kormányrendeletben megjelölt jogosulti körhöz köti a támogatást, mindenki aki a 10 millió forintos támogatásra jogosult, az jogosult a mórahalmi CSOK-ra is amennyiben a városban telepszik le (vesz telket és épít, vesz új lakást, illetve vesz olyan házat, amelyet olyan idős ember ad el, aki a garzonházba költözik).

A támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási osztályán keresztül folyósítja átutalás útján a támogatott folyószámlájára, az önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján.

A CSOK10 jogosultságot igazoló pénzintézeti dokumentumot (hitelígérvény),

Hiteles tulajdoni lapot,

tervezéshez, művezetéshez kapcsolódó támogatás esetén 2016. évben Mórahalmi Polgármesteri Hivatal Építéshatósága által kiadott igazolást a tervdokumentáció OTÉK és Településrendezési Szabályzatnak való megfeleléséről.

A lakáscélú támogatás iránti kérelmet illetékmentesen az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A formanyomtatvány innen letölthető.

  1. Lakásépítéshez (társas-, családi ház építéshez)
  2. Új lakás vásárláshoz
  3. olyan használt lakás vásárlásához, melyet tulajdonosa a mórahalmi idősek garzonházába költözése okán értékesít.

A hitelintézet által jóváhagyott építési költségvetés alapján finanszírozhatóak a közművesítés költségei.

Maga az építkezés akár saját kivitelezésben is történhet, de az építésügyi hatósági előírásoknak megfelelően. Továbbá fontos, hogy a számlát a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla hitelintézetnél történő benyújtásának időpontjában az állami adóhatóság honlapján közzétett működő adóalany nyilvántartásban szerepel. Ha nem, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepelt.

A CSOK építés esetén a lakás készültségi fokának megfelelő bekerülési költség 70%-át igazoló számla bemutatása után folyósítható.

A készültségi fok annak az állapotnak a százalékban történő kifejezése, ahol az építkezés éppen tart, a 100%-hoz képest. Egy építkezésnél érdemes törekedni lehetőleg 4-5 db folyósításra, de annyi történik, ahányszor az ügyfél kéri a készültségi fok megállapítását és a következő részfolyósítást.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint négy évig, azaz 2019. december 31-ig.

Az igényléseket a hitelintézeteknél lehet benyújtani. A bankok várhatóan februártól lesznek felkészülve arra, hogy fogadják az ügyfeleket. Az igénylőtől a közvetlen támogatásokra való jogosultság elbírálásáért annak 1,5 százalékát, de legfeljebb 30 ezer forintot kérhetnek. Ha hitelt is felvesz az igénylő, a díjak ennél magasabbak is lehetnek.

A hitelt csak azok kérhetik, akik igénybe veszik a három gyermek után járó tízmillió forintos csokot is, és legalább 60 négyzetméteres hasznos alapterületű új lakásba vagy 90 négyzetméter alapterületű lakóépületbe költöznek. Az állami kamattámogatás mértéke az eddigi kamattámogatási rendszerben felszámított ügyleti kamat 3 százalékkal csökkentett értéke, vagyis akkora, hogy a bank által az ügyfélnek felszámított kamat 3 százalékra csökkenjen. Ezek a hitelek csak ötéves kamatperiódusúak lehetnek, a kamattámogatás pedig a hitel futamidejének első 25 évére szól. A hitel kamattámogatott összege nem haladhatja meg a tízmillió forintot, fiatal házaspárok előre vállalt gyermek után is igényelhetik. A kamattámogatott hitel rövidebb futamidőre, tízmilliónál kisebb összeggel is felvehető.

Nem jogosult az állami támogatásra az a személy, aki korábban vagyon elleni bűncselekményt követett el, vagy az elmúlt öt évben jogosulatlanul vett igénybe szocpolt vagy csokot, és kötelezték annak visszafizetésére. A három- vagy többgyermekes családoknál további kritérium, hogy az igénylő a központi hitelinformációs rendszerben ne legyen nyilvántartva, azaz nincs a mindenkori minimálbér egyhavi összegét meghaladó, több mint 90 napja lejárt hiteltartozása. A nagycsaládosoknál további feltétel az is, hogy az igénylést megelőzően – az alapesetben előírt 180 nap helyett legalább két évig folyamatosan biztosított legyen, ezen belül pedig minimum az igénylést közvetlenül megelőző 180 napban keresőtevékenységet is végzett.

A válás csak akkor befolyásolja a csokot, ha ezzel együtt a támogatásból vett ingatlantól is megválnak a szülők. Ha az elvált felek kénytelenek eladni a lakásukat, akkor vissza kell fizetniük a teljes összeget a bíróságon megállapított vagy korábban vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban.

A meg nem született gyermekszámra eső támogatási összeget a határidő lejártát követő 60 napon belül vissza kell fizetni a késedelmi kamattal növelten, amely a tízmilliós támogatás esetében a jegybanki alapkamat ötszöröse. Nem kell kamatot fizetni, ha ötszöri mesterséges megtermékenyítési kísérlet ellenére vagy bizonyított meddőség miatt nem születik gyermek. A gyermekvállalást teljesítettnek tekintik, ha a házastársak egyike elhunyt, a gyermek születését megváltozott munkaképességű személlyé válás hiúsítja meg, a gyermek a terhesség 24. hete után halva születik vagy éppen meghatározott fogyatékossággal, betegséggel születik.

A magzatok és ikermagzatok után a terhesség betöltött 24. hetét követően, a már megszületett, eltartott gyermekeknél a 20. életév, felsőoktatási nappali tagozatos gyermek esetében pedig a 25. életév betöltése előtt. A megváltozott munkaképességű gyermekre később is igénybe vehető, ha ez az állapot már legalább egy éve tart vagy egy év alatt várhatóan nem szűnik meg. A csokot csak az igénylővel közös háztartásban élő, illetve vele együtt költöző gyermek után egy alkalommal vehető igénybe.

Új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően, bővítés esetén pedig a bővítési munkálatok megkezdése előtt.

Fiatal házaspárnak azok a házastársak számítanak, akik közül a csok iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább egyikük még nem töltötte be a 40. életévét. Az igénylőknek 180 napos folyamatos társadalombiztosítással kell rendelkezniük akár belföldön, akár külföldön. A három gyerekre és új lakáshoz járó tízmillió forinthoz pedig legalább kétéves (legfeljebb 15 napos megszakítású) társadalombiztosítás szükséges.

Mindenki, akinek vele együtt élő gyermeke van, legyen szó házaspárokról, élettársakról vagy egyedülállókról. Jövőbeni gyermek vállalásával viszont csak a fiatal házaspárok kaphatnak csokot, illetve növelhetik támogatási összegüket.

Azokat a gyermekeket is figyelembe lehet venni a kedvezmény összegének megállapításánál (beleszámítanak a gyermekszámba), akik után a szülők korábban már igénybe vettek csokot, korábbi lakásépítési támogatást vagy szocpolt úgy, hogy a korábban kapott támogatás összegét a tízmillió forintos kedvezményből le kell vonni.

Igen, ugyanúgy igényelhető magasabb támogatás, ha egy vagy két gyermeket előre vállalnak a szülők.

Az eddigi 60, illetve 70 négyzetméteres alsó méretkorlátot lakás esetében egységesen 60 négyzetméterben, családi ház esetében 90 négyzetméterben határozták meg. Továbbá nem feltétel, hogy az igénylőnek vagy családtagjainak ne legyen meglévő lakástulajdona vagy haszonélvezeti, használati joga a kedvezmény igénylésekor.

Az eddigi legfeljebb két gyermek helyett három gyermeket is lehet előre vállalni, a megszületésük határideje tíz év. Ez az időbeni vállalás akkor is irányadó, ha a meglévők mellé csak egy vagy két gyermeket vállalnak, de ezzel a gyermekek létszáma eléri a legalább három főt.

Az eredeti lakástámogatáshoz képest ma már nem kell figyelembe venni az energiahatékonysági szintet, és eltörölték a a támogatható ingatlanokra előírt 160 négyzetméteres felső mérethatárt. Ez azt jelenti, hogy jelenleg már az ennél nagyobb hasznos alapterületű ingatlanokra is igényelhető a csok. A külföldön szerzett biztosítási jogviszony is beleszámít az előírt féléves biztosítási időszakba, ami elősegítheti azt, hogy a határon túl munkát vállaló fiatalok hazatérve le tudjanak telepedni. Az előre vállalt gyermekek esetében elegendő lesz, ha csak az egyik szülő 40 év alatti. A nem felsőoktatási intézménybe járó gyermekeket 16 év helyett már húszéves korukig figyelembe lehet venni az igénylésnél.

Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén a felvehető támogatás összege függ a gyermekek számától, valamint az otthon hasznos alapterületétől. Egy gyermekkel, 40–55 négyzetméteres lakással az igényelhető összeg 550 ezer forint, míg 55 négyzetméter felett 600 ezer. Két gyermek esetén, 50–65 négyzetméteres ingatlanra 880 ezer forint, 65–80 négyzetméter közötti lakásnál 1,1 millió, 80 négyzetméter felett pedig 1,430 millió forint támogatás vehető fel. Három gyermekkel, 60–75 négyzetméteres lakásnál 1,320 millió, 75–90 négyzetméternél 1,650 millió, 90 négyzetméter felett pedig 2,2 millió forint igényelhető. A négy vagy több gyermeket nevelő családok 70–85 négyzetméteres lakás esetén 1,760 millió, 85–100 négyzetméteres lakásnál 2,2 millió, míg 100 négyzetméter felett 2,750 millió forint támogatáshoz juthatnak.

A rendelet szerint olyan építési tevékenység számít bővítésnek, amely az építmény térfogatát és a lakás hasznos alapterületét növeli legalább egy lakószobával, de idetartozik az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés is. Ha viszont emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel a jogszabályi követelményeknek megfelelő, önálló lakóegységet hozunk létre, az ugyanúgy új lakásnak számít, mintha az alapoktól mi húztuk volna fel a házat.

Ebben az esetben a kedvezmény összegének meghatározásánál (az energiahatékonysági szint mellett) a lakóingatlan méretét sem kell figyelembe venni, kizárólag a gyermekszámot. Az egy négyzetméterre számított 300–350 ezer forintos felsővételár-korlátozást is eltörölték, így nincs felső határa a megvásárolható ingatlan értékének. Az egy- és kétgyermekes (vagy ennyi gyermeket vállaló) családok esetében a támogatható legkisebb ingatlanméretre vonatkozó (40, illetve 50 négyzetméteres) korlátozást szintén eltörlik, tehát ennél kisebb hasznos alapterületű ingatlanra is igényelni lehet a csokot.

A felvehető vissza nem térítendő támogatás összege egy gyermek esetén 600 ezer, két gyermeknél 2,6 millió, három vagy több gyermekkel pedig tízmillió forint.

Ha a támogatást igénylő vásárló az első tulajdonos.