Mórahalom, az élhető város

Mórahalom fürdő- és termálvize olyan turisztikai érték, ami munkahelyet és jövedelmet biztosít a város lakóinak. Az itt élőknek ugyanakkor magasabb életminőséget is jelent, hiszen a gyerekek megtanulhatnak úszni, az itt élő idősek számára pedig kitűnő rekreációs lehetőség. Nagyon sokan vásárolnak Mórahalmon ingatlant azért, mert a fürdő közelsége egy békés, nyugodt életminőséget vetít elő a számukra.

A helyi lakosok életminőségének javításában a szabadidős, sport-és rekreációs szolgáltatásokat biztosító létesítmények fejlesztésének is komoly szerepe van. Az erre vonatkozó beruházások megvalósítása régóta az önkormányzat prioritásai között szerepel. A Szent János térség sportközpontja az egyik legmodernebb lett a megyében és a fürdő vezetése is meghallgatta a vendégeit, amikor elhatározta, hogy teljesíti a régen vágyott óhajukat és befedi a fürdő szabadtéri úszómedencéjét.

A település mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy olyan intézményi struktúrát építsen ki, amelynek a kapacitása bőven meghaladja a város igényeit, hogy a szomszédos települések, a kistérség kiszolgálására is alkalmas legyen. Ez kézzel fogható a közigazgatásban, a gazdasági infrastruktúrában, az egészségügyi ellátó rendszerben vagy éppen a közbiztonságban is.

Mórahalmi Óvoda

Az Egyenlőség u. 19. szám alatti székhely, valamint a Barmos György tér 2. szám alatt lévő telephely 11 csoportban 277 gyermek fogadására képes.

Tevékenységközpontú Pedagógiai Programjukban kiemelt szerepet tölt be az integráció, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése, lovagoltatása, vízi torna, vízhez szoktatás biztosítása. Élen járnak az egészséges életmódra, a környezet szeretetére, megóvására nevelés területén, valamint nagy hangsúly fektetnek a tehetséggondozásra.

A különböző pályázati lehetőségeket kihasználva, tágas korszerűen, biztonságos játékokkal felszerelt udvar és csoportszobák várják a szülőket és gyermekeiket. Az intézmény működését segíti a megújuló energiák használata. Az udvaron létesített ovi-foci pályán lehetőség nyílik a szakszerű alapok elsajátítására.

Az érdeklődő gyermekek részt vehetnek játékos hittan oktatáson, zene-ovin, jazz baletten és majorett foglalkozásokon.

A gyermekek nevelését, oktatását, a játékosság, komplexitás elvét szem előtt tartó energikus, innovációkra nyitott és képes, minősített és minősítésre készülő óvodapedagógusok és szakképzett dajkák végzik.

Huncutka Bölcsőde, Huncutkodó Családi napközi, Hunci Manó Játszóház

A Huncutka Bölcsőde és Családi napközi, az Egyenlőség u. 19. szám alatt, az óvoda tőszomszédságában található. Az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően, az 50 férőhelyes bölcsődébe és a 7 kisgyermeket fogadó családi napközibe várja a 0-3 éves korosztályt. Az intézménybe járó gyerekek heti rendszerességgel látogatják az épületen belül található Játszóházat, melynek kalandparkja, mozgásfejlesztő eszközei maximálisan kielégítik a kisgyermekek igényeit.

A 4 bölcsődei és 1 családi napközis csoportszoba, kiváló minőségű fejlesztőeszközökkel és játékokkal van felszerelve. Az udvar eszköz készlete gazdag, változatos. Csúszdák, házikók, mászókák, homokozók, biciklizéshez külön betonút és pancsoló is színesíti a kicsinyek kinti birodalmát.

A bölcsődébe járó gyerekek idejük nagy részét játékkal töltik. Folyamatos és rugalmas napirendjükbe beépítésre került a mesélés, verselés, mozgásos játékok, alkotótevékenységek, éneklés, táncolás, bábozás és a környezetük tevékeny megismerése. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő tanulási lehetőségek, tapasztalatszerzés.

A korábbi években szervezett képzések, szakmai megbeszélések a kisgyermeknevelés és gondozás egységét teremtették meg az intézménynél. Felsőfokú szakképesítéssel rendelkező kollégák biztosítják a gyermekek számára a szeretetteljes, nyugodt, családias légkört. Fontos a szülőkkel történő együttműködést, hiszen a kisgyermeknevelői munka, a kölcsönös bizalomra épülő korrekt partneri viszonnyal jellemezhető leginkább.

Bölcsődeképük, hogy az elhívatott, a szakmát és gyermekeket szerető kollektíva feladata, a meglévő lehetőségek maximális kihasználása és a szakmai célkitűzések legjobb szintű megvalósítása a kisgyermekek érdekében.

Az intézményben mindig nyílt nap van, így hiteles képet kaphatnak a szülők az itt folyó szakmai munkáról.

Az intézményi honlap: http://huncutka-huncimano.morahalom.hu, telefonos elérhetőség: 0670/379-19-81

Gyermek alapellátás

A település 14 év alatti lakosságszáma lehetővé teszi az önálló gyermek praxis fenntartását, amely előnyt jelent a vegyes ellátású körzetekkel szemben. A gyermekgyógyászati ellátás igénye a környező településekről több családot vonz, ezért rendelésünkön nem csak mórahalmi gyermekeket látunk el.

A gyermek alapellátás nem szorítkozik a betegellátásra, a gyermekek gondozása rendszeres szűrést, labor vizsgálatot és felmerülő panaszok mentén irányított szakellátásra továbbítást

is jelent. A Móra Vital Szakrendelő néhány gyermekgyógyászati szakellátást is biztosít, melynek fenntartása a szakember hiány miatt komoly feladatot jelent.

Szoros együttműködésben a védőnőkkel a családok gondozása személyes jellegű, a panaszok értékelése, a visszajelzés gyors megoldást jelent a fiatal szülők számára.

A rendelési idő lehetővé teszi, hogy délelőtt, illetve délutáni időpontban is elérhetőek vagyunk. Időpont kérés a vizsgálathoz nem szükséges, hiszen az akut gyermekgyógyászati panaszok akut ellátást igényelnek. Ez az oka annak, hogy időnként várakozni kell, de a rossz állapotban lévő betegeket soron kívül látjuk el.

A mórahalmi Védőnői Szolgálat

A mórahalmi Védőnői Szolgálat szakemberei, a települést 3 körzetre osztva látják el a gondozottakat.

A várandósgondozás során szorosan együttműködve a háziorvosokkal és a Móra Vitál Kft. szakrendeléseivel a környékben egyedülállóan minden ellátáshoz helyben juthatnak hozzá a kismamák. A nőgyógyászati vizsgálat mellett ultrahangra, laborra és CTG vizsgálatra, valamint terhes tornára is van lehetőség, valamint ha szükséges, diabetológiára, kardiológiára. A 0-6 éves korúak védőnői gondozása gyermekgyógyász szakorvossal közösen történik, amelyet szintén jól kiegészítenek a szakrendelő által nyújtott lehetőségek, mint a labor, ultrahang, orthopaedia. Az iskolaegészségügyi ellátásban az önálló szűrővizsgálatokon és védőoltási feladatokon túl a szűrőhetekbe bekapcsolódva, az életkori sajátosságokat figyelembevéve további vizsgálatokra (szemészet, bőrgyógyászat) nyílik lehetőség évről évre.

A családlátogatások során felmerülő szociális problémák kezelésében a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival szorosan együttműködve igyekeznek segíteni.

Az egészségnevelés közösségi szinten a Biztos Kezdet Gyermekházzal való összefogásban valósul meg, ahol rendszeresen tartanak különböző témákban baba-mama klubfoglalkozást.

Az óvodai és általános iskolai védőnői ellátás szerves részét képezik az egészségmegőrzéssel kapcsolatos órák, foglalkozások, programok. Ezek az alkalmak részben tervszerűen, részben aktuálisan előforduló problémákra reagálva épülnek be a tanév rendjébe. Ezen kívül évről – évre lehetőségük van a vállalkozó szellemű gyermekeknek kipróbálni magukat elsősegélynyújtási versenyen is, melyre az iskolavédőnő által szervezett és lebonyolított tanfolyamon van lehetőségük felkészülni. A képzésben nagy segítséget nyújtanak a helyi Mentőállomás szakemberei is.

Homokháti Szociális Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A családi élet mindennapjaiban folyamatosan hatást gyakorlunk egymásra. Boldog pillanatainkban és nehézségeinkben is osztozunk. A családkonzultáció lehetőséget ad arra, hogy áttekintsük, és jobban megértsük a problémáinkat, saját működésünket, a családtagjainkat és azt, hogyan hatunk egymásra. A lehetőségeket, megoldásokat együtt keressük.

Ilyen és ehhez hasonló élethelyzetekben érdemes igénybe venni a szolgáltatást:

 • sok veszekedés van a családban
 • nem értjük meg egymást, nem találjuk a közös hangot
 • érzelmi elhidegülés
 • a szülők azt veszik észre vagy az iskola/óvoda jelzi, hogy valamilyen nehézsége van a gyermeknek.
 • érzelmileg megterhelő élethelyzetben adódott (pl.: gyász, válás, munkahely elvesztése, betegség, stb.)
 • gyermekét egyedül nevelő szülő gondjai
 • új család kialakításának a nehézségei (nevelőszülő, mostohatestvér, stb.)
 • bizalomvesztés a kapcsolatban, pl. megcsalás,
 • szexuális problémák
 • a gyermekkori család hatásait, mintáit szeretné jobban megérteni, esetleges traumákat feldolgozni, megbékélni a családtagokkal.

A konzultáció időtartama alkalmanként 1-1,5 óra, a Homokháti Kistérség településein élők számára ingyenes.

A család egy tagja, vagy a pár, vagy az egész család is igénybe veheti (ez a problémától függ)

Előzetes bejelentkezés szükséges:

Telefonon kedden és csütörtökön 9-16 óráig a 62/281-022/186 számon.

Emailben: a csaladkonzultacio@hoszkp.hu vagy a dunaine@morahalom.hu címeken.

A konzultáció helyszíne: Mórahalom, Röszkei út 2.

Biztos Kezdet Napsugár Gyerekház

A Biztos Kezdet Napsugár Gyerekház egy olyan szolgáltatásforma, ahol a szülő és gyermek közösen élheti át a játék örömét, megtapasztalhatja egy közösséghez tartozás élményét, miközben kapcsolatuk erősödik.

Gyerekházunk a 0-3 éves korú gyermeket nevelő családoknak kínál olyan ingyenes szolgáltatásokat, ahol a gyermekek számára biztosítottak a fejlődésükhöz szükséges eszközök és tapasztalok. A Gyerekház a szülőknek is remek lehetőség arra, hogy megismerkedjenek más kisgyermekes családokkal, barátságot kössenek és megosszák tapasztalataikat a gyermekvállalás szépségéiről és árnyoldalairól.

Gyerekházunkban jól felszerelt, vidám, gyermekbarát környezetben, szakképzett munkatársainkkal azon dolgozunk, hogy a szülőnek és a gyermeknek is öröm legyen a nálunk töltött idő.

Programjaink:

 • Mondókás Móka ölbeli játékokkal, hangszerekkel
 • Játékos mozgásfejlesztő torna a gyerekeknek
 • Kreatív kézműves foglalkozások gyerekeknek és a szülőknek is az évszakhoz, ünnepekhez kapcsolódva
 • Ünnepek, jeles napok megünneplése: farsang, húsvét, gyereknap, mikulás, karácsony
 • Közösségépítő programok, kirándulások szervezése: fürdő napok, kerékpáros kirándulás, maszatoló nap
 • Igény szerint tanácsadás, előadások szervezése a szülők érdeklődésének megfelelően

A Biztos Kezdet Napsugár Gyerekház Mórahalmon a József Attila u. 6 szám alatt minden hétköznap 8-12 óra között várja a kisgyermekes családokat.

Részletes információért bátran forduljon a Gyerekház munkatársaihoz a 30/708-44-53 telefonszámon.

Napsugár Fejlesztő Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye

Mórahalom központjában elhelyezkedő, akadálymentesített, barátságos intézmény, komplex nappali ellátást biztosít sajátos nevelési igényű gyermekek, fogyatékkal élő vagy autista személyek, valamint mentális és rehabilitációs támogatásra szoruló személyek részére.

Személyre szóló, egyéni fejlesztési terv alapján biztosítjuk az ellátottak szinten tartását, lehetőség szerint fejlesztését.

Az intézmény a személyes gondoskodás keretein belül szolgáltatásai által segítséget nyújt mindazon szociálisan rászorult személyek számára, akik életvitelükben részleges vagy teljes segítségre szorulnak.

A kiválóan felszerelt csoportszobával, tornateremmel és fejlesztő eszközökkel lehetőséget biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok erősítésére, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá a szabadidő hasznos eltöltésére.

Heti rendszerességgel tartunk kondicionáló tornát, fejlesztő lovaglást, a mórahalmi gyógyfürdőben a víz jótékony hatásait kihasználva frissítő tornát, kézműves foglalkozásokat valamint háztartástan ismeretet.

A Napsugár Fejlesztő Ház férőhelyeinek száma 16 fő, várakozási idő nincs, valamint a szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.

Elérhetőség:

Tel.: +36 70 374 7222

Cím: 6782 Mórahalom, József Attila u. 6.

Elérhetőségek

6782 Mórahalom
Szentháromság tér 1.

Telek értékesítés: Tóth Szilárd 62/281-022/169-es mellék
Email: tothszilard@morahalom.hu

CSOK támogatás: Gárdián Renáta 0662/281-022/149-es mellék
Email: gardian.renata@morahalom.hu

Miért válassza Mórahalmot?

 • A családok otthonteremtési kedvezményén felül további támogatásokat biztosítunk.
 • A piaci árnál jóval kevesebbért juthat kedvezményes, közművesített telekhez.
 • 1 millió forint vissza nem térítendő készpénztámogatást nyújtunk az építkezéshez.
 • 250 ezer forintig álljuk a tervezési költséget, amennyiben az általunk ajánlott tervező készíti a tervrajzot.
 • A megvásárolt telek összegének egy részét is elszámolhatóvá tesszük.

sportnap

Szabadidő, sport-és rekreáció

A helyi lakosok életminőségének javításának érdekében megtörtént a szabadidős, sport-és rekreációs szolgáltatásokat biztosító létesítmények fejlesztése.

Papp_Szabolcs

Egészségügyi intézményi ellátottság

Egészségügyi szakrendelés, gyermekorvos, fogászat mind-mind megtalálható a városban.

ovi

Mórahalom a legkisebbekre is figyel

Mórahalmon minden igényt kielégítő, korszerű napköziotthonos óvoda és bölcsőde várja a gyerekeket.